Dia dhaoibh, a cháirde.  

As part of its 5 YEAR PLAN, the Club is trying to encourage the more widespread use of Irish throughout the Club. At present we use it on headed letter paper, logos, team sheets, welcoming people to meetings and functions. Those who promote its use within the Club, particularly the Club Officers, are leading the way.

 

We feel that with a little more awareness and effort we can improve on this and extend its use throughout the Club’s various activities. This can be very informal, whereby members would make use of the Irish they have already and also look to our WEB PAGE for help. In order for members to feel more comfortable we are posting key phrases and vocabulary which can be accessed as the need arises.  We would encourage you to try it out. You probably know more Irish than you think! 

 

Bígí linn and bainaigi taitneamh as!

 

Slán go fóill!

 

Communications, P.R., Culture and the Community Committee

 

 

 

A Dhuine Uasail/Bhean Uasal      Dear Sir / Madam.

 

Críoch –                                         Finish 

 

 

Scríobh ar ais gan mhoill –           Write back without delay 

Ag súil le scéala uait –                  Looking forward to a reply from you.

 

 

Do chara,                                      your friend 

 

Do chara buan -                            your great friend 

Le Meas –                                    with respect 

 

Is mise , le meas   -                       yours sincerely 

 

Le gach dea ghuí, 

Le gach dea mhéin 

 

Beir bua 

 

Beir bua is beannacht 

 

Go n-éirí leat .

 

 

Nathanna Cainte úsáideacha ;        Bainigí úsáid astu nuair is féidir;

 

 

Na h-Oifigigh                   The  Officers 

 

An t-Uachtarán                 The President 

An Leas Uachtarán           The Vice President 

An Cathaoirleach              The Chairperson 

An Runaí                          The Secretary 

An Cisteoir                       The Treasurer 

An Claraitheoir                 The Registrar 

Ionadaí Contae                  County Representative 

 

An Coiste                            The Committee

An Coiste Bainistíochta      The Management Committee

Coiste an Airgid                  Finance Committee

Fóchoiste                             Sub-Committee 

Baill an Choiste                   Committee Members 

 

Cruinniú                                Meeting 

Fógra Cruinnithe                   Meeting Notice 

 

 

A Chathaoirligh                    Mr. Chairman

A Uachtaráin                        Mr. President 

A  Dhaoine uaisle                 Dear People

 

Fáilte Romhaibh                      Welcome to you all

Comhghairdeas leat/libh          Congratulations

Gabhaim buíochas leat /libh     I thank you 

 

Ar son Chumann Lúthchleas Gael                On behalf of GAA 

Thar ceann an choiste                                    On behalf of the Committee

Ar son an choiste                                          On behalf of the Committee

 

Ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh go léir chuig an cruinniú.

I would like to welcome you all to the meeting 

 

Agus anois, a dhaoine uaisle      and now ladies and gentlemen.

 

Clár an Chruinnithe                       The Agenda 

Miontuairiscí                                 The Minutes 

Ag éirí as na miontuairscí              Matters Arising 

Comhfhreagras                              Correspondence 

Aon ghnó eile                                Any Other Business 

Achomharc                                    An Appeal 

Breith                                              Decision /Adjudication 

Agóid                                             An Objection 

Leithscéal                                       An Apology 

 

 

Molaim                                          I Propose                

Cuidím                                           I Second 

 

Molaim an rún sin                          I propose the motion 

Cuidím leis an rún sin                    I second the motion 

Aontaím leis sin                             I agree with that 

Ní aontaím leis sin                         I disagree with that.

 

An bhfuil sibh sásta?                     Are you all happy /satisfied?

Tá mé sásta                                    I am happy /satisfied 

Níl mé sásta                                   I an not happy/satisfied

 

 

Tá mé ag cur ina éadan                I object 

 

Ba mhaith liom ceist a chur         I would like to ask a question

 

An bhfuil gnó ar bith eile ann      Is there any other business 

 

Dáta don chéad cruinniú eile       Date for next meeting 

 

Slán abhaile                                 Safe home

 

 

 

 

Imeachtaí sa chlub                       Club Events 

 

Bonn                                            Medal

Corn                                             Cup 

 

Faoi dheich                                  under 10

Faoi dhó-dhéag                            under 12

Faoi cheathair -deag                     under 14

Faoi shé deag                               under 16

 

Mionúr                                        Minors 

Sóisir                                          Juniors

Sinsir                                          Seniors

 

Imreoirí faoi aois                         underage players 

An t-imreoir is mó feabhais         most improved player 

Pearsa Cumainn na bliana           Club person of the year 

 

An Cluiche                                    The Game 

Cluiche ceathrúcheannais               Quarter Final

Cluiche leathcheannais                   Semi Final 

Cluiche Ceannais                           Final 

Cluiche Ceannais na hÉireann       All Ireland Final 

 

Cluiche Ceannais Chontae             County Final

Comórtas                                       Competition

Sraithchomórtas                             League 

Craobhchomórtas                          Championship 

Cluiche dúshláin                           A challenge match 

Cluiche cairdiúil                            A friendly match

Cluiche sraithe                              A league match 

Cluiche craoibhe                           A championship match 

 

Comhscór                                     level/ draw 

Athimirt                                        Replay 

Urraíocht                                       Sponsorship 

Urraitheoirí                                   Sponsors 

Curaidh                                         Champions

Curaidh na hÉireann                     All Ireland champions 

 

Na h-Oifigigh                               Officials 

 

An Reiteoir                                  The Referee 

An Fear Líne                               The Linesman 

Na Maoir Cúil                             The Umpires 

An Maor Líne                              Sideline Official 

 

 

 

 

Na Foirne             The Teams      An Fhoireann   The Team 

 

Tosaí                                            Forward

Culaí                                            Back 

Cosantóir                                     Defender 

Bainisteoir                                   Manager 

 

An Fhoireann eile                        Opposition 

 

An Fhoireann bhaile                    Home Team 

 

Na Cuairteoirí                              Visitors 

      

An lucht tacaíochta                      Supporters 

Ionadaí                                         Substitute 

Ionadaithe                                    Substitutes 

 

 

Saorchic / Cic saor                      A free kick

Feall                                            A foul 

Cic éirice                                     A penalty kick 

Cúl                                             A goal 

Cúilín                                         A point 

Ar foraíl                                     Wide 

Liathróid                                     Ball

 

 

Peil Ghaelach                              Gaelic Football.